Ani-kroužek

V létě chystáme promítání našeho filmu spojené s oslavou novinského viaduktu!

Schůzky jsou každou neděli od 16:00 do 17:30 hodin a jednou měsíčně pořádáme víkendovou dílnu s přespáním.

Ke kulatému výročí dostavby NOVINSKÉHO VIADUKTU vzniká pod rukama dětí z Kryštofova Údolí a Ani-dětí z Prahy animovaný film.

Odborné vedení zajišťuje Kateřina Knappová z Prahy a týdenní schůzky v Údolí vede Stáňa Fedurcová.

Vycházíme z historických pramenů, kronik, dobových fotografií a našich představ.