Chcete se zapojit do organizování kulturních akcí, besed, výletů pro rodiny nebo táborů pro děti?

Máte sto chutí něco podniknout?

POJĎTE DO TOHO S NÁMI

Sto lidí - sto chutí - sto nápadů