DOTKNI SE NETÝKAVKY II

Děkujeme za finanční podporu Nadace Ivana Dejmala, díky níž se můžeme již druhým rokem věnovat osvětě a problematice invazivních rostlin a  regulovat netýkavku žláznatou v korytu říčky Rokytky.

Oproti loňskému roku jsme rozšířili okruh zapojených dětských kolektivů.

Akce probíhaly od kvěna do září 2019.

Lesní školka Mraveniště

Nazout holínky a hurá do vody!

Jakoukoli práci kolem netýkavky děti z Mraveniště milují. Letos probíhal sběr několikrát, čistili jsme břehy od rostliny nekvetoucí i v plném květu. Jako sladká tečka na závěr byla výroba marmelády.

Pomoc od waldorfských tříd

Waldorfské třídy ZŠ Kaplického se opět zapojili

Pro dvě třídy školáků jsme si před sběrem netýkavky připravili bojové hry na prožití si vlastní invazivnosti a síly. Navíc poznali křídlatku a bolševník.

Hra na invazivní netýkavku

Netýkavka, křídlatka nebo bolševník?

Vytrháváme a redukujeme

Lesmír

Přátelé a partneři z Liberce

Skupina předškoláků z lesní školky Lesmír měla náročný úkol: tlusté stonky netýkavky v květu nalámat a napěchovat do pytlů. S údivem děti pozorovaly tobolky s velkými semeny a silné kořeny rostliny. Také se zajímaly o to, kde skončí pytle a zda se rostlina nevysemení jinde.

Netýkavka je ohromila.

Místo lákavého suvenýru v podobě semínka v kapse děti dostaly letáčky a na batůžek připnutý button s obrázkem květu netýkavky.

Výprava byla úspěšná.