DOTKNI SE NETÝKAVKY II

Děkujeme za finanční podporu Nadace Ivana Dejmala, díky níž se můžeme již druhým rokem věnovat osvětě a problematice invazivních rostlin a  regulovat netýkavku žláznatou v korytu říčky Rokytky.

Oproti loňskému roku rozšíříme okruh zapojených dětských kolektivů.

Akce budou probíhat od kvěna do září 2019. Průběh zde budeme zaznamenávat slovem i obrazem, jako loni.

Těšíme se!