100 chutí, z.ú.

  IČ: 03281787

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ÚSTAVU

    

Ústav vznikl podle § 405 Občanského zákoníku č. 89/2012 a byl zapsán do rejstříku 21. 8. 2014.      

Zakladatelé:                  Mgr. Stanislava Fedurcová

                                        MgA. Jiří Fedurco

                                        DiS. Lucie Vrbová.

Statutární orgán:          Mgr. Stanislava Fedurcová

Finanční manažerka:   Ing. Tereza Kabrielová

Správní rada:                 Mgr. Ivan Peřina (předseda)

           Eva Žáková

           Ing. Jan Řehořek

Revizor:                        Ing. Michaela Pašková