Přírodní zahrada v centru obce

Děkujeme:

Nadaci Partnerství za příspěvek ve výši 131 854 Kč

obci Kryštofovo Údolí, která schválila spolufinancování projektu částkou 130 000 Kč

podporu z rozpočtu Libereckého kraje ve výši 64 390 Kč.

Lesní školka Přírodní klub Mraveniště již od roku 2013 funguje v obci Kryštofovo Údolí. Přetvořením stávající zahrady na přírodní zahradu v centru obce chceme především vytvořit bezpečné a inspirativní místopro děti, které zůstane otevřené a přístupné veřejnosti.

Chceme tímto obohatit obec o další místo k setkávání a pro intimnější kulturní aktivity. Zahrada se stane také veřejným prostorem s naučnou a tradičně venkovskou tématikou.

Rozšířením ohrádky, a tedy i venkovního zázemí lesní školky, o co největší možnou plochu získáme vyšší míru bezpečí. Provedeme jednoduchá opatření v omezení dopravy na stávající obslužné komunikaci:

 • odstraní se cedule, která brání výhledu řidičů do odbočky, čímž často ohrožují děti,
 • zavede se jednosměrný provoz z druhé odbočky k budově,
 • jednoduchou cedulí se řidičům doporučí parkování na centrálním parkovišti v obci o 140m dále. 

Prostor na silnici, kde je pravděpodobnost pohybu dětí nejvyšší, doplníme tematickými malbami na asfalt (mravenci, ježci). V tomto prostoru se občas mohou malovat i kresby křídou, aby případní řidiči zpozorněli a zbytečně zde neparkovali nebo vůbec sem nezajížděli.

Protože naše filosofie je od začátku spjatá s přírodními procesy a přirozenými schopnostmi malých dětí, vytvoříme zahradu s prvky environmentální výchovy (hmyzí domečky, domeček pro ježky, kamenná stezka, hmatový chodníček, dendrofon, vrbová stavba, blátivá kuchyň, bylinkové záhony), na jejichž realizaci se budou z velké části děti a jejich rodiče podílet.

V rámci připomenutí tradiční venkovské zeleně zde chceme vysadit i vysokokmenné ovocné stromy krajových odrůd a keře, které budou nejen k užitku živočichům, ale i lidem. Tedy jedlé arónie, muchovníky, šípky, rakytníky, jeřáb a jabloně. Dále tradiční i netradiční květiny, bylinky a léčivky, a do kamenné stezky pak domácí druhy sukulentů.

Inspiraci mohou děti získávat i z prožitku z co nejčastějšího pobytu venku, tedy i za nepříznivého počasí budou moci jíst v novém přístřešku, budou tam moci i tvořit i setkávat se. Přístřešek bude vybudován jako víceúčelový, i pro veřejné příležitosti. V rámci spolupráce s obcí jsme se shodli na využití svahu, jako amfiteátru a přístřešku s pódiem, jako malé scény pro občasné kulturní akce. Vše bude v souladu s památkově chráněnou architekturou, jež je zde hlavní turistickou atrakcí.

Revitalizace veřejného prostoru za pomocí obce, rodičů a místních občanů, příp. lokálních firem proběhne formou:

 • Pracovních setkání - workshopy, brigády (rušení či přesuny stávajících prvků, výsadby, založení nových prvků)

 • Pracovní výuky - dílničky (domečky, bylinková zahrádka)

 • Jarní a letní stavební aktivity (terénní úpravy, amfiteátr, špalkoviště, altán s pódiem)

 • Podzimní slavnostní otevření (sázení dřevin, zatlučení posledního hřebíku, koncert/divadlo)

Hlavním výsledkem bude větší a bezpečný prostor pro malé děti, konkrétně měřitelný:

 • 608 m2 nové zahrady/využitelného veřejného prostoru /další prostory a útočiště pro živočichy a zároveň místa k pozorování přírodních procesů lidmi
 • 4 ks nových vysokokmenných ovocných stromů
 • 72 ks vysazených domácích rostlin
 • 5 -7 realizovaných veřejných pracovních setkání - workshopů.

Zde je možno stáhnout studii a osazovací plán k projektu:

Místo pro pořádání veřejných kulturní akcí

Vybudováním amfiteátru lze prostor využívat na obecní akce menšího rozsahu (divadlo, hudební koncert). Provozovatel lesní školky je zapsaný ústav 100 chutí, z,ú., který má v náplni činnosti také pořádání kulturních akcí pro širokou veřejnost.

Spolupracující osoby a organizace:

 • Obecní úřad - hlavní partner projektu - bude zajišťovat a financovat náročnější část projektu, které nejsme schopni s rodiči a dětmi realizovat (terénní práce, dovoz materiálu, dodání dřeva a dílčích materiálů). Dále zajistí objekty, které je nutno postavit dodavatelsky (přístřešek, podium, amfiteátr, špalkoviště).

 • Místní občané, vlastnící těžkou mechanizaci, velká auta (terénní úpravy, základy ke sloupkům, dovezení materiálů, přesuny těžkých materiálů).

 • Odborníci - zahradní architekt, který bude koordinovat zahradnické práce a dodávku zahradnického materiálu (vč. rostlin).

 • Místní podnikatelé.

 • Sousedé - Dům řemesel, Kavárna u Ježka.

Následná péče o "PŘÍRODNÍ ZAHRADU"

 • Jelikož pozemky jsou ve vlastnictví obce, hlavním garantem péče je obec a jeho zaměstnanci, nicméně o zahradu budou pečovat převážně zaměstnanci Přírodního klubu Mraveniště v rámci svého učebního programu, tedy péče o rostliny, kontrola kotvení stromů, či funkčnosti mobiliáře, úpravu chodníčku a stezky budou učitelé provádět s dětmi,

 • Zálivka - dešťová voda (svod do nádrže), voda z potoka, voda z rybníka (cisterna), provádí zaměstnanci Přírodního klubu Mraveniště a děti,

 • Sečení trávy - sekačkou (PkM), svah křovinořezem (PkM ve spolupráci s obcí)

 • Údržba mobiliáře - pravidelná kontrola, natírání - obec, PkM

 • Výměna písku (ve spolupráci s obcí a rodiči)

Projekt zpracovala podle požadavků lektorů Přírodního klubu Mraveniště Ing. Petra Šilberská - Atelier Prostory.

Tento projekt vznikl díky podpoře z grantového programu Zelené oázy, který vyhlašují Nadace Partnerství a společnost MOL Česká republika.